Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest naszym priorytetem. Poniżej wyjaśnimy zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Nasze obowiązki jako administratora, a także przysługujące Państwu prawa.

Administratorem danych jest: BSG SYLWIA GRABOWSKA ul. Wójta Radtkego 53/17, Gdynia NIP: 5861774852

Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych: biuro@bazasportgdynia.pl nr tel.: 535020090
Otrzymane dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną z chwilą dokonania rezerwacji po przez system rezerwacyjny,

Dane te wykorzystywane są do:
– realizacji rezerwacji
– dokonania rozliczeń rezerwacji
– odpowiedzi na kontakt e-mail, telefoniczny lub przez formularz kontaktowy
– korzystania przez Państwa z wszelkich uprawnień konsumenta (np.odstąpienie od umowy, reklamacja)

Dane zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania, które określono w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwi dokonanie zakupu.

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzania danych:

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana bez podania przyczyn
– na żądanie dane osobowe mogą zostać usunięte
– na żądanie w każdej chwili dane mogą być poprawione, sprostowane
– w każdej chwili mogą Państwo żądać informacji o zakresie przetwarzania powierzonych zadań

W celu poprawnego wykonania umowy Państwa dane mogą zostać przekazane do:
– Podmiotu obsługującego system rezerwacji,
– podmiotu świadczącego usługi księgowe
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa posługuje się również plikami cookies (tzw.
ciasteczka). Są to informacje, które są wysyłane przez naszą stronę
internetową na komputer klienta korzystającego z naszej strony. Pliki te
zawierają m.in. informacje o indywidualnych wyborach klienta i jego
aktywności na stronie, co służy późniejszemu dopasowaniu oferty strony do
indywidualnych preferencji klienta. Pliki cookies zawierają też informacje
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony np. w czasie logowania
się do strony. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji i ustalania
tożsamości użytkownika danej witryny internetowej. Każdy klient
korzystający z naszej strony internetowej może w dowolnym momencie
wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce internetowej (np. Chrome,
Firefox) opcję obsługiwania plików cookies. Można ograniczyć lub całkowicie
wyłączyć opcję zapisywania plików cookies. Może to jednak w niektórych
przypadkach utrudniać korzystanie ze strony naszego systemu