Baza Sport Gdynia

Zajęcia grupowe dla dorosłych

Zajęcia grupowe z tenisa ziemnego dla dorosłych w Gdyni.

Rozpoczynasz przygodę z tenisem? A może jesteś już doświadczonym graczem i pragniesz doskonalić technikę pod okiem trenerów?

Zapraszamy wszystkich na grupowe zajęcia szkoleniowe tenisa ziemnego w naszym klubie.

Poziom zaawansowania treningów zależy od stopnia zaawansowania uczestników.
Dołącz do zorganizowanej grupy lub zorganizuj własną.

Zajęcia dla dorosłych odbywają się w grupach do 6 osób, grupy dobierane są pod względem stopnia zaawansowania

ILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU CENA ZA MIESIĄC
ZAJĘCIA RAZ W TYGODNIU 1x1H 240 zł
ZAJĘCIA DWA RAZY W TYGODNIU 2x1H 440 zł
ZAJĘCIA TRZY RAZY W TYGODNIU 3x1H 600 zł
ZAJĘCIA TRZY RAZY W TYGODNIU 4x1H 760 zł
 • Rodziny liczymy wspólnie
 • Jednorazowe wejście na zajęcia 75 zł/h

  KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DOROSŁYCH

  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuje.

  Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję iż: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BSG SYLWIA GRABOWSKA 81-355 GDYNIA ul WÓJTA RADTKEGO 53/17 NIP: 586-177-48-52
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust.1 lit.b RODO), w oparciu o Pani/Pana wyrażoną zgodę (art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust.1 lit a RODO)
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana w ramach zgłoszenia, mogą być przekazane podmiotom nadrzędnym.